Chấp Thuận thành lập nhóm thiền Phong Điền tại Việt Nam.

THÔNG BÁO

V/v: Chấp Thuận thành lập nhóm thiền Phong Điền tại Việt Nam.

Trong tinh thần phát triển, nhằm mục đích truyền bá VDPHT cho mọi người chung hưởng, Thầy Cô cho phép thành lập nhóm thiền Phong Điền để sinh hoạt tu tập ở địa chỉ: Số 244 ấp Trường Khương A , xã Trường Long,
Huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, Việt Nam

Ban điều hành nhóm:
Nhóm Trưởng: Trần Ngọc Tuyết (đt: +84- 787 807 670)
Nhóm Phó
(kiêm kế toán): Trần Hoàng Đức (đt: +84- 856 741 144)
Nhóm Phó: Đặng Phước Cường (đt: +84- 939 678 812)
Ủy viên
(kiêm thủ quỹ): Phạm Thị Phùng
Ủy viên: Lê Văn Thanh

Mọi sự phát tâm gầy dựng ban đầu, sẽ làm nguyên tố phát triển VDPHT trong tương lai ở Phong Điền. Thầy Cô chúc phúc tất cả các môn sinh tại Phong Điền tổ chức tốt, tạo ra được nhiều công đức trên bước đường tu học..

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA, Ngày 25/10/2019.
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive