Cảm Tưởng Sau Khóa Tu Học Phụ Tá Giảng Huấn, Ngô Bích Thuận, Surrey

Kính lạy Đức Sư Tổ Dasira Narada

Kính Lạy Đệ Nhị Sư Tổ Narada Maha Thera

Kính thưa Thầy Cô Chưởng Môn.

Cảm tưởng sau khóa tu học phụ tá giảng huấn.

Hôm nay, tôi xin phép chia sẻ một số nhận thức, sau 4 ngày tu học khóa cấp 7 và khóa phụ tá giảng huấn. Tôi cảm nhận thật là hạnh phúc được trở lại Thiền Đường Seattle để tu học khóa phụ tá giảng huấn. Thật là vui khi được gặp gỡ nhiều anh chị em đồng môn từ khắp nơi trên thế giới để về tu học, rất là cảm ơn các anh chị Thiền Đường Seattle đã nấu những món ăn chay rất là ngon, và lo cho từng học viên thật là chu đáo. Sau khi lớp học bế mạc trong không khí thật là ấm cúng và tràn đầy tình thương, bên cạnh Thầy Cô và các anh chị em huynh đệ đồng môn, để nói lên những lời chúc mừng của từng môn sinh.

Huấn từ của Đức Sư Tổ, và đạo lý của thầy cô đã giảng dạy cho chúng ta từng cấp đi lên, thật là rõ ràng và thực tế. Vì vậy mà tôi nhận thức rằng, sự chuyển hóa trong tâm thức của tôi chuyển đổi rất nhiều. Tôi luôn ghi khắc trong tâm và đem ra thực hành hằng ngày, Thầy Cô thường nhắc nhở cho chúng ta là phải luôn luôn kiểm soát ba cái bản thể của mình, đừng để phàm ngã nó làm chủ bản thể của ta.

Sau khi học khóa phụ tá giảng huấn thì tôi biết mình phải có bổn phận và trách nhiệm nhiều hơn. Là bởi vì đạo nghiệp của tôi vẫn còn thấp yếu. Để không làm phụ lòng Tổ và Thầy Cô, tôi cố gắng thiền định và luôn luôn tinh tấn vào pháp tổ, và đồng thời với sự giảng dạy của Thầy Cô.

Để vượt qua mọi khảo đảo và thử thách, vì vậy mà tôi luôn cố gắng dành nhiều thời gian dấn thân để phụng sự, và dung bồi công đức cho tốt hơn, tức là phải rèn luyện đức hạnh, tự sửa và kiểm điểm mình hằng ngày và luôn nhắc nhở bản thân tôi phải có tấm lòng vị tha và hòa đồng, thì từ đó mới phát triển căn lành, và sống trong sự bình an và hạnh phúc.

Do vì có duyên lành tôi mới tới pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, và đây cũng là một cơ hội để cho tôi có thể làm được việc hữu ích cho đời, phải phụng sự cho tha nhân, lập công bồi đức để nghiệp lực giảm dần, và tạo dựng công đức do chính mình làm ra. Và đây chính là chân lý của Đức Sư Tổ và đạo lý của Thầy Cô.

Chúng con nguyện cầu Đức Sư Tổ Dasira Narada gia hộ cho chúng con, vững lòng bền chí và tinh tấn trên con đường tu học tâm linh.

Kính chào Thầy Cô và toàn thể anh chị em đồng môn của pháp môn

Vi Diệu Pháp Hành Thiền.
Môn sinh
Ngô Bích Thuận

TĐ:Vancouver, Surrey
July 15, 2016 .

Forums: 

Monthly archive