Cảm tưởng khi học lớp Phụ Tá Giảng Huấn, Đông Ông

Cảm tưởng khi học lớp Phụ Tá Giảng Huấn

Tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi được Thầy và Cô tuyển chọn đi dự lớp Phụ Tá Giảng Huấn. Mấy tháng đầu trong lúc chờ đợi tôi rất lo lắng, không biết mình có học và hiểu hết những gì Thầy và Cô kỳ vọng hay không?

Khóa học tuy chỉ vỏn vẹn một ngày, nhưng nó chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Vì nhu cầu phát triển pháp môn VDPHT ngày càng gia tăng, để đáp ứng nhu cầu đó, Thầy Cô mới đào tạo cấp tốc một số phụ tá giảng huấn. Tôi rất may mắn có cơ hội học khóa nầy, vì đời một con người rất ngắn ngủi, nếu không định đoạt con đường tu của mình thì chỉ đi lòng vòng không có tiến hóa được.

Muốn sống cho có ý nghĩa thì phải làm gì ích lợi cho cuộc đời? Tôi cảm thấy pháp môn VDPHT rất có ích lợi cho bản thân tôi, nhờ pháp môn tôi đã hết bệnh, tâm tôi được bình yên và hạnh phúc.

Ngày nào tôi tới Thiền Đường trị bệnh cho bệnh nhân, thì ngày đó tâm tôi rất nhẹ nhàng và cảm thấy vui lâng lâng trong lòng, vì mình biết rằng hôm đó tôi đã học được tình yêu thương và làm lợi ích cho đời.

Tôi hiểu rằng làm một phụ tá giảng huấn, thì lúc nào cũng phải liền tâm với Tổ và Thầy Cô để được Tổ gia trì, nhằm hướng dẫn học viên cách thiền định, tự trị bệnh cho mình và trị bệnh cho người và từ từ tâm họ sáng ra và được sự bình an hạnh phúc như tôi. Tôi tự hứa sẽ cố gắng trong nhiệm vụ mới nầy.

Sau cùng tôi xin ghi ơn lực gia trì của Tổ và Thầy Cô đã không ngừng nghỉ truyền dạy Pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền cho toàn thể nhân loại.

Đông Ông
Thiền Đường Seattle
Ngày 29/05/2016

Forums: 

Monthly archive