Cảm tưởng của Trịnh Kim Huôi

Cảm tưởng của Trịnh Kim Huôi

Đời đời chúng con nhớ ơn Đức Sư Tổ Dasira Narada. Ngài đã ban cho chúng con Vi Diệu Pháp, gia sản quí báu của Ngài, để chúng con nương theo lập hạnh tu hành tạo dựng công đức và mỗi ngày chúng con luôn luôn nhắc nhở mình phải hiểu biết và tôn trọng luật nhân quả.

Tạ ơn Sư Tổ đã cứu giúp chúng con thoát khỏi vô minh . Chúng con quyết một lòng bảo tồn pháp Tổ cho thế hệ bây giờ và thế hệ mai sau được thừa hưởng. Xin Đức Sư Tổ chứng kiển lòng thành của chúng con và gia trì cho chúng con hoàn thành tâm nguyện .

Xin Ân Trên sớm cho chúng con được sống trong năm căn lành, phát tâm cùng Thầy Cô hành theo Pháp Tổ. Chúng con đã được tái sanh trở lại sau mười năm đời đạo song tu. Đến hôm nay nhiều bệnh được tiêu trừ ngày ngày sống vui trong Thiền Định noi gương công hạnh Thầy Cô. Nhất là thấy các huynh đệ tỷ muội đồng môn Seattle Hành Pháp tinh thần đoàn kết nhịp nhàng ai lo việc nấy. Thiền Đường nhiều nhân tài nhân lực đáng cho ta khâm phục, được duyên lành ngày hôm nay do cộng lao sắp đặt của Thầy Cô cho từng sự việc thật tuyệt vời chu đáo, thấy chúng ta hay ù lì bê trễ mãi hệ lụy con đường vật chất thế gian khó lòng buông bỏ. Thầy Cô lo lắng tính toán từng giây phút, thời gian Hành Pháp dài cả năm tất cả nơi đến và đi đều thuận duyên thuận Đạo phù hợp Thiên ý. Mỗi hình ảnh nói lên một đề tài khác lạ, toàn thể môn sinh mặc chung màu áo trắng hoa sen tinh khiết, để nhắc nhở chúng ta đang sống trong cõi trược Hồng Trần. Hoa Sen trong bùn thanh tao thơm ngát vươn cao theo ánh ban mai.

Con Tổ ngày thọ ấn chứng thật trang nghiêm, nam nữ diện veston sang trọng như một đàn con trong gia đình, đồng tâm hiệp lực giữ gìn ánh đuốc sáng soi khắp hang cùng thủy tận, vui dạ Thầy Cô. Phút giây nầy thật thiêng liêng cao cả tinh thần phấn khởi vui mừng lo lắng, đủ thứ cảm giác, tương lai đi truyền bá Pháp Tổ đến khắp nơi từ Âu sang Á gieo hạt giống Bồ Đề thành những cánh đồng xanh vô tận, cây ngọt trái lành hưởng đời đời kiếp kiếp. Với tấm lòng Bồ Tát thênh thang Từ Bi rộng mở các Thiên Sứ của Ngài nối vòng tay trong bốn cỏi. Tám mươi Thiền Đường đã mở rộng trên toàn thế giới, phúc lớn cho người Việt Nam chúng ta được học bằng ngôn ngữ chính của mình.

Cảm tưởng vui mừng được phát biểu lúc mình thọ ấn chứng Giảng Huấn, giây phút thiêng liêng nhất đời, có một đạo lực kỳ diệu trùm phủ từ đầu xuống thân cảm nhận sự thanh thoát, nhẹ nhàng, an lạc trong tâm hồn.
Càng vui hơn khi có thêm đạo lực được sát cánh cùng Thầy Cô phát huy Pháp Môn. Chân Chánh phụng sự tha nhân. Cảm thấy hiểu biết hơn, giúp đời được nhiều hơn, vòng tay dang rộng hơn, cảm nhận được phần thưởng quý giá nhất của Đức Sư Tổ từ Thầy Cô ban tặng.

Mong ước từng ngày Vạn Pháp Quy Tâm cho mọi người tìm về Đương Niệm Pháp. Các nhánh sông chảy về thành biển lớn. các đồng môn chúng ta tu học ngày càng tinh tấn, phụng sự cho Pháp Môn tích cực mỗi ngày mỗi phút giây giúp người giúp đời nhiều và nhiều hơn…

Trân trọng kính chào Thầy Cô và toàn thể đồng môn trong gia đình Vi Diệu Pháp Hành Thiền.

Boston tháng 07 năm 2016
Trịnh kim Huôi

Forums: 

Monthly archive