Cảm ơn, Milpitas, CA

Thân gởi tất cả anh chị em đồng môn ở hai thiền đường Golden Gate và San Jose,

Ban Chấp Hành thiền đường Milpitas xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của tất cả các bạn đồng môn trong ngày lễ khai trươmg địa điểm mới của thiền đường vào ngày thứ Bảy 17/11/2012 vừa qua.

Sự hiện diện đông đảo của anh chị là một niềm khích lệ rất lớn cho tất cả môn sinh ở thiền đường Milpitas. Chúng tôi cũng chân thành cám ơn món quà ý nghĩa của anh chị ở San Jose.

Chúng tôi cám ơn tất cả các bạn đồng môn đã cùng chúng tôi nới rộng vòng tay để thể hiện tình đoàn kết của tất cả môn sinh ở vùng Bắc California.

Trong lúc tổ chức buổi lễ, nếu BCH có điều gì thiếu sót thì xin tất cả anh chị bỏ qua.

Chúng tôi hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những lần họp mặt khác trong tương lai.

Thân chào đoàn kết!

Trung Tâm Trưởng Tôn-Thọ Tế

Thiền Đường Milpitas
500 E. Calaveras Blvd. Suite 116
Milpitas, CA 95035

Phone: (510)-735-1936

Forums: 

Monthly archive