Bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng & Ban Chấp Hành Thiền đường Nha Trang

THÔNG BÁO

V/v: Bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng &
Ban Chấp Hành Thiền đường Nha Trang

Theo như sự chỉ dạy của Thầy Cô chưởng môn, những môn sinh nào khi lên cấp giảng huấn thì phải thệ nguyện sẵn lòng phụng sự cho pháp môn VDPHT, có trách nhiệm bổn phận đi hành pháp khắp mọi nơi, khi có sự phân bổ. Vì lẽ đó giảng huấn Nguyễn Văn Khôi phải luôn sẵn sàng phục vụ khi pháp môn cần đến, nên kể từ nay không có thời gian hoàn thành nhiệm vụ của Trung Tâm Trưởng mà phải bàn giao lại cho môn sinh khác thay thế.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm Trung tâm trưởng, Ban Chấp Hành kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Nha Trang đã biểu quyết ngày 08/03/2019, chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Trung tâm trưởng: Nguyễn Thị Tốt (đt: 0914 016 797)
Trung tâm Phó: Ngô Tiểu Trân (đt: 0787 665 994)
Nguyễn Thị Nghỉ, Trần Giáp,
Lê Văn Huy, Phan Thị Hồng Lan
Ủy viên: Phạm Hồng Hải, Trần Đức Lập,
Trương Thị Anh, Lê Văn Cường

Thầy Cô chúc phúc cho tất cả môn sinh chung lực hành sự trong tinh thần cao thượng, Thiền đường hãy đoàn kết thương yêu lẫn nhau chứng minh cho cộng đồng nhìn nhận VDPHT mang đến lợi ích thật sự..

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA. ngày 17/03/2019
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive