Bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng & Ban Chấp Hành Thiền đường Hóc Môn

THÔNG BÁO

V/v: Bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng & Ban Chấp Hành Thiền đường Hóc Môn

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Hóc Môn. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Hóc Môn phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm Trung tâm trưởng, Trung tâm phó cùng ủy viên ban chấp hành thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Hóc Môn đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Trung tâm trưởng: Lao Nhất Quân ĐT: 0902 333 525
Trung tâm Phó: Huỳnh Thị Băng ĐT: 0977 611 554
Trung tâm Phó: Dương Thị Thu Cúc ĐT: 0902 446 846
Ủy viên BCH: Nguyễn Anh Thư; Nguyễn An Khang;
Nguyễn Thị Trinh; Trần Ánh Loan;
Hồ Quang Cường; Nguyễn Văn Thắng;
Đỗ Văn Trị; Phương Thị Tuyết Mai

Thầy Cô chúc phúc cho tất cả môn sinh chung lực hành sự trong tinh thần cao thượng, Thiền đường hãy đoàn kết thương yêu lẫn nhau chứng minh cho cộng đồng nhìn nhận VDPHT mang đến lợi ích thật sự..

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA. ngày 03/08/2019
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive