Bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng & Ban Chấp Hành Thiền đường Cabramatta

THÔNG BÁO

V/v: Bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng &
Ban Chấp Hành Thiền đường Cabramatta

Theo như sự chỉ dạy của Thầy Cô chưởng môn, những môn sinh nào khi lên cấp giảng huấn thì phải thệ nguyện sẵn lòng phụng sự cho pháp môn VDPHT, có trách nhiệm bổn phận đi hành pháp khắp mọi nơi, khi có sự phân bổ. Vì lẽ đó giảng huấn Lộc Phạm phải luôn sẵn sàng phục vụ khi pháp môn cần đến, nên kể từ nay không có thời gian hoàn thành nhiệm vụ của Trung Tâm Trưởng mà phải bàn giao lại cho môn sinh khác thay thế.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm Trung tâm trưởng, Ban Chấp Hành kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Cabramatta đã biểu quyết ngày 01/03/2019, chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Trung tâm trưởng: Nguyễn Thị Thu Vân (đt: +61 452 668 939)
Trung tâm Phó (nội vụ): Nguyễn H. Mai (đt: +61 425 845 331)
TT Phó (ngoại vụ): Lê Quang Huyện (đt: +61 404 382 998)
Ủy viên Ban chấp hành:
Văn Công Tín, Huỳnh Serena, Sin San, Bùi Kim Anh,
Huỳnh Bình, Lê Minh Hoàng, Nguyễn Thị Thanh Thơm,
Trương Thị Thanh, Đặng Thị Kim Cương, Tôn Yến.

Thầy Cô chúc phúc cho tất cả môn sinh chung lực hành sự trong tinh thần cao thượng, Thiền đường hãy đoàn kết thương yêu lẫn nhau chứng minh cho cộng đồng nhìn nhận VDPHT mang đến lợi ích thật sự..

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA. ngày 09/03/2019
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive