ĐẠI LỄ SINH NHẬT ĐỨC SƯ TỔ DASIRA NARADA THÁNG 10 NĂM 2013

THÔNG BÁO

V.V : ĐẠI LỄ SINH NHẬT ĐỨC SƯ TỔ DASIRA NARADA THÁNG 10 NĂM 2013

Thầy Cô Chưởng Môn thông Báo cho tất cả môn sinh VDPHT ở khắp nơi trên thế giới về cùng tham dự Buổi Lễ Sinh Nhật Lần Thứ 167 của Đức Sư Tổ kính yêu. Buổi lễ sẽ được long trọng tổ chức vào ngày 23 tháng 10 năm 2013 từ 10 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều tại hội trường của thành phố Orange County, California, USA.

Để chuẩn bị chu đáo buổi lễ, ban tổ chức đề nghị tất cả các thiền đường gởi danh sách các môn sinh về tham dự và các tiết mục mà thiền đường muốn đóng góp để ban tổ chức tiện việc sắp xếp, các trung tâm trưởng phải email về cho cô Susan Luong shluong@yahoo.com trước ngày 15 tháng 6 năm 2013.

Trung tâm trưởng của thiền đường Orange County sẽ thông báo về khách san, di chuyễn, ăn uống, chi phi tham dự và các chi tiết khác

UHBE Anaheim Headquarter Center
May 25, 2013
UNIVERSAL HUMAN BODY ENERGY
ANAHEIM HEADQUARTER
9782 Broadway, Anaheim, CA 92804 - USA
Phone: 714-729-4694 ︱Email: uhbeheadquarter@gmail.com

Forums: 

Monthly archive