Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Trung Sơn, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Trung Sơn, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 8 năm 2020 tại Thiền đường Trung Sơn, Việt Nam.

Địa chỉ : Số 15, đường 1E, khu Trung Sơn, Xã Bình Hưng,
Huyện Bình Chánh, TP. HCM, Việt Nam (sát Quận 7, 8, 5, 1)

Giảng Huấn: Võ Ngọc Minh
Phụ tá Giảng Huấn: Võ thị Ngọc Nga, Võ Thị Kim Sang

Liên lạc: Võ thị Ngọc Nga
Phone: (84) 0918 264 774
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Rạch Giá, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Rạch Giá, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 09 năm 2020 tại thiền đường Rạch Giá, Việt Nam.

Địa chỉ : 530/2 Ngô Quyền, Khu phố 3, Phường Vĩnh Lạc,
Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Giảng Huấn: Võ Ngọc Minh, Nguyễn Quốc Khánh

Liên lạc: Huỳnh ngọc Tuyết
Phone: (84) 091 833 6225 - 091 242 3690
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 21 tháng 9 đến thứ Bảy, 26 tháng 9 năm 2020.

Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Mũi Né, Việt Nam

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Mũi Né, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 9 năm 2020 tại Thiền đường Mũi Né, Việt Nam.

Địa chỉ : 60/5 Chế Lan Viên, Khu Phố 5, Phường Mũi Né,
Thành Phố Phan Thiết , Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Giảng Huấn: Võ Ngọc Minh, Nguyễn Quốc Khánh

Liên lạc: Nguyễn Khánh Định
Phone: (84) 0903 970 465
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 07 tháng 9 cho đến thứ Bảy, 12 tháng 9 năm 2020.

Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Quận 6, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Quận 6, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, Thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 8 năm 2020 tại Thiền đường Quận 6, Việt Nam.

Địa chỉ : 137 Đường Bà Hôm, Phường 13,
Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Ngọc Mỹ
Phụ tá GH: Võ Thị Ngọc Nga

Liên lạc: Lê Chấn Cường
Phone: (84) 70-656-3320
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 03 đến thứ Bảy, 08 tháng 8 năm 2020.

Lớp học Cấp 3 tại Thiền đường Quận 8, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại Thiền đường Quận 8, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, Thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 8 năm 2020 tại Thiền đường Quận 8, Việt Nam.

Địa chỉ : 49 Dương Quang Đông, Phường 5,
Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Ngọc Mỹ

Liên lạc: Phạm Thanh Hà
Phone: (84) 908 127 599
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, 09 tháng 08 năm 2020.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Bình Hòa, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Bình Hòa, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 7 năm 2020 tại thiền đường Bình Hòa, Việt Nam.

Địa chỉ : Tổ 44 ấp Bình Phú 1, xã Bình Hòa,
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, Việt Nam

Giảng Huấn: Dương Thị Khiếm
Phụ tá GH: Võ Thị Kim Sang

Liên lạc: Tô Phước Vĩnh & Phạm Văn Lời
Phone: (84) 0913 971 884 & 0783 918 863
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Duyên Hải, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Duyên Hải, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 07 năm 2020 tại thiền đường Duyên Hải, Việt Nam.

Địa chỉ : Ấp Kinh Đào, xã Long Vĩnh,
huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Giảng Huấn: Võ Ngọc Minh & Nguyễn Quốc Khánh
Liên lạc: Ngô Văn Nam & Ngô Văn Tiến
Phone: (84) 0919 152 429 & (84) 0365 645 797
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, 26 tháng 7 năm 2020.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Cần Thơ, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Cần Thơ, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 09 năm 2020 tại thiền đường Cần Thơ, Việt Nam.

Địa chỉ : G12, đường số 3, KDC Nông Thổ Sản,
Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ

Giảng Huấn: Nguyễn Chi, Đại Cảnh Tô, Huỳnh Hiếu Tiến

Liên lạc: Trần Thị Mỹ Dung
Phone: (+84) 0918 058 499
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 14 tháng 09 cho đến thứ Bảy, 19 tháng 09 năm 2020.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS