Bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng & Ban Chấp Hành Thiền đường Tân An F3

THÔNG BÁO

V/v: Bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng & Ban Chấp Hành
Thiền đường Tân An F3

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Tân An. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Tân An phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS