Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Cabramatta, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Cabramatta, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 02 năm 2021 tại thiền đường Cabramatta, Úc Châu.

Địa chỉ: 33 Dale Street, Fairfield,
NSW 2165, Australia

Giảng Huấn: Lộc Phạm & Thúy Nguyễn.
Liên lạc: Yến Tôn, Nguyễn H. Mai
Phone: +61 452 488 181, +61 425 845 331
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 22 đến thứ Bảy ngày 27 tháng 02 năm 2021.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Fairfield, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Fairfield, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 02 năm 2021 tại thiền đường Fairfield, Úc Châu.

Địa chỉ : 38 Wolseley St.
Fairfield, NSW 2165 Australia

Giảng Huấn: Lộc Phạm & Thúy Nguyễn

Liên lạc: Nguyễn Thị Thiên Hương hoặc Bùi Quang Hiếu
Phone: (61) 0450-725-981 hoặc (61) 0410-376-133
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai, ngày 15 tháng 02 đến ngày 20 tháng 02 năm 2021.

Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Phong Châu.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Phong Châu.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Phong Châu. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Phong Châu phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm ban chấp hành thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Phong Châu đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hải Dương, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hải Dương, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 03 năm 2021 tại thiền đường Hải Dương, Việt Nam.

Địa chỉ : km số 6 Quốc lộ 37 Nam Trung – Nam Sách,
tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Thị Hậu

Liên lạc: Nguyễn Thế Hợp
15Phone: (84) 098-559-2688
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 22 tháng 03 đến thứ Bảy, 27 tháng 03 năm 2021.

Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Hải Dương.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Hải Dương.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Hải Dương. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Hải Dương phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm ban chấp hành thiền đường kèm theo quyết định ngày 20/01/2020 do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Hải Dương đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Trung tâm trưởng: Nguyễn Thế Hợp (ĐT: 0985-592-688)
Trung tâm Phó: Hoàng Văn Cách (ĐT: 0984-045-166)
Đặng Thị Hằng (ĐT: 0986-312-380)
Ủy viên BCH: Phạm Văn Hưng, Phạm Văn Hiền,
Nguyễn Thị Minh Thìn

Lớp học Cấp 3 tại Thiền đường Sa Đéc, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại Thiền đường Sa Đéc, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 02 năm 2021 tại Thiền đường Sa Đéc, Việt Nam.

Địa chỉ : 427a Trần Hưng Đạo, Khóm 3, phường 1,
thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Quốc Khánh
Liên lạc: Nguyễn Thị Mai
Phone: (+84) 091 875 0167 – 083 217 6053
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 28 tháng 02 năm 2021.

Chấp Thuận thành lập thiền đường Hải Hà, Việt Nam.

THÔNG BÁO
V/v: Chấp Thuận thành lập thiền đường Hải Hà, Việt Nam.
Trước đây, Thầy Cô đồng ý cho lập nhóm sinh hoạt thiền định để dần dần định hình, đến nay môn sinh ở Hải Hà đã trải qua thời gian thử thách, đồng thời duy trì phát triển mở ra thêm các lớp tu học, hội đủ môn sinh để dựng nên thiền đường mới.

Nay, qua thỉnh nguyện thư, Thầy Cô cho phép thành lập thiền đường Hải Hà để sinh hoạt tu tập ở địa chỉ:
P3002B Tân việt Tower, Đức Thượng,
Huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ban Chấp Hành Thiền đường Hải Hà:
Trung tâm trưởng: Nguyễn Thị Mai Hòa ĐT: 0868 071 263 & 0913 791 357
Trung tâm phó: Trần Huy Công ĐT: 0977 112 991
Trần Huy Nam ĐT: 0913 791 357

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS