Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Trung Sơn, Việt Nam.

2020年07月12日
通 告
提要:在越南中山〈Trung Sơn〉禪堂舉辦第1和2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2020年8月份在越南中山〈Trung Sơn〉禪堂舉辦
第1和2級課程的時間表。

地址: Số 15, đường 1E, khu Trung Sơn, Xã Bình Hưng,
Huyện Bình Chánh, TP. HCM, Việt Nam
(Sát Quận 7, 8, 5, 1)

導師: 武玉明〈Võ Ngọc Minh〉
助理導師: 武氏玉娥〈Võ thị Ngọc Nga〉, 武氏金瀧〈Võ thị Kim Sang〉
連絡: 武氏玉娥〈Võ thị Ngọc Nga〉
電話: (84) 0918 264 774
電郵: info@DasiraNarada.org

第1和2級課程上課時間表;
從星期一,2020年8月24日至星期六2020年8月29日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Rạch Giá, Việt Nam.

2020年7月11日
通 告
提要:越南迪石〈Rạch Giá〉禪堂舉辦第1和2級課程

獲得掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2020年9月份在迪石〈Rạch Giá〉禪堂舉辦第1和2級課程的時間表。

地址: 530/2 Ngô Quyền, Khu phố 3, Phường Vĩnh Lạc,
Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
導師: 武玉明〈Võ Ngọc Minh〉, 阮國慶〈Nguyễn Quốc Khánh〉
連絡: 黃玉雪〈Huỳnh ngọc Tuyết〉
電話: (84) 091 833 6225 - 091 242 3690
電郵: info@DasiraNarada.org

第1和2級課程上課時間表;
從星期一,2020年9月21日至星期六,9月26日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Mũi Né, Việt Nam

2020年7月10日
通 告
提要:在越南美奈〈Mũi Né, Việt Nam〉禪堂
舉辦第1和2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2020年9月份在越南美奈〈Mũi Né, Việt Nam〉禪堂舉辦
第1和2級課程的時間表。

地址: 60/5 Chế Lan Viên, Khu Phố 5, Phường Mũi Né,
Thành Phố Phan Thiết , Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
導師: 武玉明〈Võ Ngọc Minh〉, 阮國慶〈Nguyễn Quốc Khánh〉
連絡: 阮慶定〈Nguyễn Khánh Định 譯音〉
電話: (84) 0903 970 465
電郵: info@DasiraNarada.org

第1和2級課程上課時間表;
從星期一,2020年9月07日至星期六,9月12日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Quận 6, Việt Nam.

2020年7月05日
通 告
提要:越南第6郡〈Quận 6〉禪堂舉辦第1和2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2020年8月在越南第6郡〈Quận 6〉禪堂舉辦
第1和2級課程的時間表。

地址: 137 Đường Bà Hôm, Phừơng 13,
Quận 6, HCM City, Viet Nam
導師: 范玉美〈Phạm Ngọc Mỹ〉
助理導師: 武氏玉娥〈Võ Thị Ngọc Nga〉
連絡: 黎振強〈Lê Chấn Cường〉
電話: (84) 70-656-3320
電郵: info@DasiraNarada.org

第1、2級課程上課時間表;
從星期一,2020年8月03日至星期六,2020年8月08日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 3 tại Thiền đường Quận 8, Việt Nam.

2020年7月05日
通 告
提要:越南第8郡〈Quận 8〉禪堂舉辦第3級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2020年8月在越南第8郡〈Quận 8〉禪堂舉辦第3級課程的時間表。

地址: 49 Dương Quang Đông, Phường 5,
Quận 8, Tp. Hờ Chí Minh, Việt Nam
導師: 范玉美〈Phạm Ngọc Mỹ〉
連絡: 范青霞〈Phạm Thanh Hà〉
電話: (84) 908 127 599
電郵: info@DasiraNarada.org

第3級課程上課時間表;
星期日,2020年8月09日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Bình Hòa, Việt Nam.

2020年7月05日
通 告
提要:在越南平和〈Bình Hòa〉禪堂
舉辦第1、2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2020年7月份在越南平和〈Bình Hòa〉禪堂舉辦第1、2級課程的時間表。

地址: Tổ 44 ấp Bình Phú 1, xã Bình Hòa,
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, Việt Nam

導師: 楊氏謙〈Dương Thị Khiếm〉
助理導師: 武氏金瀧〈Võ Thị Kim Sang〉
連絡: 蘇福永〈Tô Phước Vĩnh〉、范文利〈Phạm Văn Lời〉
電話: (84) 0913 971 884 & 0783 918 853
電郵: info@DasiraNarada.org

第1、2級課程上課時間表;
從星期一,2020年7月20日至星期六,7月25日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Duyên Hải, Việt Nam.

2020年06月04日
通 告
提要:在越南沿海〈Duyên Hải〉禪堂
舉辦第3級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2020年07月份在越南沿海〈Duyên Hải〉禪堂舉辦
第3級課程的時間表。

地址: Ấp Kinh Đào, xã Long Vĩnh,
huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

導師: 武玉明〈Võ Ngọc Minh〉&阮國慶〈Nguyễn Quốc Khánh〉
連絡: 吳文南〈Ngô Văn Nam〉& 吳文進〈Ngô Văn Tiến〉
電話: (84) 0919 152 429 & (84) 0365 645 797
電郵: info@DasiraNarada.org

第3級課程上課時間表;
星期日,2020年07月26日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Cần Thơ, Việt Nam.

2020年07月03日
通 告
提要:芹苴〈Cần Thơ〉禪堂舉辦第1和2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2020年09月份在芹苴〈Cần Thơ〉禪堂舉辦第1和2級課程的時間表。

地址: G12, đường số 3, KDC Nông Thổ Sản,
Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng,Thành Phố Cần Thơ
導師: 阮 芝〈Nguyễn Chi〉、 戴景甦〈Đại Cảnh Tô〉、黃孝進〈Huỳnh Hiếu Tiến〉
連絡: 陳氏美蓉〈Trần Thị Mỹ Dung〉
電話: (+84) 0918 058 499
電郵: info@DasiraNarada.org

第1和2級課程上課時間表;
從星期一,2020年09月14日至星期六2020年09月19日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS