Level 1&2 and 3 at Darwin Center

TĐ Darwin:
Cấp 1 & 2:
Giảng huấn: Cô Vina Lâm

Địa điểm: 3466 Arnhem Highway Humpty Doo, NT 0836
Thời gian: Từ Thứ Hai, 18/03/2012 đến Thứ Bảy, 23/03/2013
Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, mỗi ngày từ 6.30 giờ chiều đến 9:00 Tối.
Thứ Bảy, 9 giờ sáng tời 2 giờ chiều
Cấp 3:
Giảng huấn: Cô Nguyệt Lâm và Cô Vina Lâm
Thời gian: Chủ Nhật 24/03/2013- Từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều
Xin liên lạc:
Anh Phúc: Tel. +61 4 2394 4119 hoặc
Chị Bích Liễu: Tel. +61 4 3832 4534
Email: lieule.1@yaho o.com.vn

Đề nghị quý môn sinh và thân hữu muốn tham dự khóa học nên ghi danh sớm để tiện việc
sắp xếp.

Undefined

Date: 

Monday, March 18, 2013 (All day) to Sunday, March 24, 2013 (All day)

Monthly archive