Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Rạch Giá, Việt Nam.

2020年10月21日
通 告
提要:越南迪石〈Rạch Giá〉禪堂舉辦第1和2級課程

獲得掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2020年12月份在迪石〈Rạch Giá〉禪堂舉辦第1和2級課程的時間表。

地址: 530/2 Ngô Quyền, Khu phố 3, Phường Vĩnh Lạc,
Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
導師: 武玉明〈Võ Ngọc Minh〉, 阮國慶〈Nguyễn Quốc Khánh〉
連絡: 黃玉雪〈Huỳnh ngọc Tuyết〉
電話: (84) 091 833 6225 - 091 242 3690
電郵: info@DasiraNarada.org

第1和2級課程上課時間表;
從星期一,2020年12月14日至星期六,12月19日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 3 tại Thiền đường Duyên Hải, Việt Nam.

2020年10月21日
通 告
提要:在越南沿海〈Duyên Hải〉禪堂
舉辦第3級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2020年11月份在越南沿海〈Duyên Hải〉禪堂舉辦
第3級課程的時間表。

地址: Ấp Kinh Đào, xã Long Vĩnh,
huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

導師: 楊氏謙〈Dương Thị Khiếm〉
勞肖霞〈Lao Tiếu Hà〉
連絡: 吳文南〈Ngô Văn Nam〉& 吳文進〈Ngô Văn Tiến〉
電話: (84) 0919 152 429 & (84) 0365 645 797
電郵: info@DasiraNarada.org

第3級課程上課時間表;
星期日,2020年11月29日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Duyên Hải, Việt Nam.

2020年10月21日
通 告
提要:在越南沿海〈Duyên Hải〉禪堂
舉辦第1和2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2020年11月份在越南沿海〈Duyên Hải〉禪堂舉辦
第1和2級課程的時間表。

地址: Ấp Kinh Đào, xã Long Vĩnh,
huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

導師: 楊氏謙〈Dương Thị Khiếm〉, 勞肖霞〈Lao Tiếu Hà〉
助理導師: 武氏金瀧〈Võ Thị Kim Sang〉
連絡: 吳文南〈Ngô Văn Nam〉& 吳文進〈Ngô Văn Tiến〉
電話: (84) 0919 152 429 & (84) 0365 645 797
電郵: info@DasiraNarada.org

第1、2級課程上課時間表;
從星期一,2020年11月23日至星期六,11月28日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 3 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

2020年10月16日
通 告

提要:越南朔莊〈Sóc Trăng〉禪堂舉辦第3級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2020年10月份在越南朔莊〈Sóc Trăng〉禪堂舉辦第3級課程的時間表。

地址: 62 Tỉnh lộ 934 Ấp Châu Thành, TT Mỹ Xuyên
Huyện Mỹ Xuyên, Tp. Sóc Trăng, Việt Nam
導師: 鄭金惠〈Trịnh Kim Huôi 譯音〉
連絡: 陳 發〈 Trần Phát 譯音〉
電話: 0354 784 282
電郵: info@DasiraNarada.org

第3級課程上課時間表;
星期日,2020年10月25日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 3 tại Thiền đường Quận 8, Việt Nam

2020年10月05日
通 告
提要:越南第8郡〈Quận 8〉禪堂舉辦第3級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2020年11月在越南第8郡〈Quận 8〉禪堂舉辦第3級課程的時間表。

地址: 49 Dương Quang Đông, Phường 5,
Quận 8, Tp. Hờ Chí Minh, Việt Nam
導師: 范玉美〈Phạm Ngọc Mỹ〉
連絡: 范青霞〈Phạm Thanh Hà〉
電話: (84) 908 127 599
電郵: info@DasiraNarada.org

第3級課程上課時間表;
星期日,2020年11月01日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Quận 6, Việt Nam.

2020年10月05日
通 告
提要:越南第6郡〈Quận 6〉禪堂舉辦第1和2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2020年10月在越南第6郡〈Quận 6〉禪堂舉辦
第1和2級課程的時間表。

地址: 137 Đường Bà Hôm, Phừơng 13,
Quận 6, HCM City, Viet Nam
導師: 范玉美〈Phạm Ngọc Mỹ〉
助理導師: 武氏玉娥〈Võ Thị Ngọc Nga〉
連絡: 黎振強〈Lê Chấn Cường〉
電話: (84) 70-656-3320
電郵: info@DasiraNarada.org

第1、2級課程上課時間表;
從星期一,2020年10月26日至星期六,2020年10月31日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Bình Đại, Việt Nam.

2020年10月02日
通 告
提要:越南檳椥平大〈Bình Đại, Bến Tre〉禪堂舉辦第1、2和3級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2020年10月在越南檳椥平大〈Bình Đại, Bến Tre〉堂舉辦
第1、2和3級課程的時間表。

地址: Ấp 4 Cây Trôm, xã Bình Thới,
huyện Bình Đại , tỉnh Bến Tre, Việt Nam
導師: 范玉美〈Phạm Ngọc Mỹ〉, 楊氏謙〈Dương Thị Khiếm〉
連絡: 陳 煌〈Trần Hoàng〉
電話: (+84) 918 505 222
電郵: info@DasiraNarada.org

第1、2級課程上課時間表;
星期一,2020年10月19日至星期六,2020年10月24日。

第3級課程上課時間表;
星期日,2020年10月18日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Trà Vinh, Việt Nam

2020年9月30日
通 告
提要:越南茶榮〈Trà Vinh〉禪堂舉辦第1和2級課程

獲得掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2020年11月份在茶榮〈Trà Vinh〉禪堂舉辦第1和2級課程的時間表。

地址: 09 Nguyễn Đáng
P. 9, TP. Trà Vinh, Việt Nam
導師: 阮國慶〈Nguyễn Quốc Khánh〉, 楊氏謙〈Dương Thị Khiếm〉, 勞肖霞〈Lao Tiếu Hà〉
連絡: 余壯鴻〈Dư Tráng Hồng〉, 黃秋花〈Huỳnh Thu Hoa〉
電話: (84) 091-389-1274 / (84) 093-936-6855
電郵 info@DasiraNarada.org

第1、2級課程上課時間表;
從星期一,2020年11月09日至星期六,11月14日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS