Lớp học Cấp 3 tại Thiền đường Trung Sơn, Việt Nam.

2021年4月07日
通 告
提要:在越南中山〈Trung Sơn〉禪堂舉辦第3級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2021年5月份在越南中山〈Trung Sơn〉禪堂舉辦第3級課程的時間表。

地址: Số 15, đường 1E, khu Trung Sơn, Xã Bình Hưng,
Huyện Bình Chánh, TP. HCM, Việt Nam
(鄰近胡志明市第1, 5, 7, 8郡)

導師: 武玉明〈Võ Ngọc Minh〉
連絡: 范氏芳鸞〈Phạm Thị Phương Loan〉
電話: (84) 0913 547 378
電郵: info@DasiraNarada.org

第3級課程上課時間表;
星期日,2021年5月30日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hạ Long, Việt Nam.

2021年4月06日
通 告
提要:下龍〈Hạ Long〉禪堂舉辦第1和2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2021年5月份在下龍〈Hạ Long〉禪堂舉辦第1和2級課程的時間表。

地址: Thiền đường Hạ Long
Tầng 24 Chung cư Goldland Plaza
Phường Hồng Hải, TP Hạ Long,
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
導師: 阮氏祝〈Nguyễn Thị Chúc〉, 范氏后〈Phạm Thị Hậu〉
連絡: 阮兼明〈Nguyễn Kiêm Minh〉
電話: (+84) 0373 004 580
電郵: info@DasiraNarada.org

第1和2級課程上課時間表;
從星期一,2021年5月17日至星期六2021年5月22日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Đồi Ngọc Tước Vũng Tàu, Việt Nam.

通 告
提要:頭頓孔雀崗〈Đồi Ngọc Tước Vũng Tàu〉禪堂
舉辦第1和2級課程

​獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2021年05月份在頭頓孔雀崗〈Đồi Ngọc Tước Vũng Tàu〉禪堂舉辦第1和2級課程的時間表。

​地址:​số 456 C1, đường 3/2,
​TP. Vũng tàu, Việt Nam
​導師:​阮氏茉〈Nguyễn Thị Nhài 譯音〉, 武氏紅〈Võ Thị Hồng 譯音〉, 武玉明〈Võ Ngọc Minh 譯音〉
​連絡:​范氏白水〈Phạm Thị Bạch Thủy 譯音〉
​電話:​+84 326.651 565
​電郵:​info@DasiraNarada.org

​第1和2級課程上課時間表;
​從星期一,2021年05月10日至星期六,05月15日。

​建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Cần Thơ, Việt Nam.

通 告
提要:芹苴〈Cần Thơ〉禪堂舉辦第1、2和3級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2021年5月和6月份在芹苴〈Cần Thơ〉禪堂舉辦第1、2和3級課程的時間表。

地址: G12, đường số 3, KDC Nông Thổ Sản,
Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng,Thành Phố Cần Thơ
導師: 阮 芝〈Nguyễn Chi〉, 阮國慶〈Nguyễn Quốc Khánh〉
助理導師: 武氏玉娥〈Võ Thị Ngọc Nga〉
連絡: 陳氏美蓉〈Trần Thị Mỹ Dung〉
電話: (+84) 0918 058 499
電郵: info@DasiraNarada.org

第1和2級課程上課時間表;
從星期一,2021年5月31日至星期六2021年6月05日。

第3級課程上課時間表;
星期日, 2021年6月06日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại Thiền đường Hải Hà.

通 告
提要:在越南海河〈Hải Hà〉禪堂舉辦第1、2和3級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2021年5月份將在越南海河〈Hải Hà〉禪堂舉辦
第1、2和3級課程的時間表。

地址: P3002B Tân việt Tower, Đức Thượng,
Huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam
連絡: 阮氏梅禾〈Nguyễn Thị Mai Hòa〉
陳輝南〈Trần Huy Nam〉
電話: + (84) 868 071 263 & 913 791 357
電郵: info@DasiraNarada.org

第1和2級課程上課時間表;
從星期一,2021年5月10日至星期六,5月15日。
導師: 阮氏祝〈Nguyễn Thị Chúc〉, 范氏后〈Phạm Thị Hậu〉

第3級課程上課時間表;
星期日,2021年5月09日。
導師: 阮氏祝〈Nguyễn Thị Chúc〉

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Cabramatta, Úc Châu.

通 告
提要:卡巴瑪塔〈Cabramatta〉禪堂舉辦第1、2和3級課程

​獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2021年04月份在澳洲卡巴瑪塔〈Cabramatta〉禪堂舉辦
第1、2和3級課程的時間表。

​地址:​33 Dale Street, Fairfield,
​NSW 2165, Australia

​導師:​范祿〈Phạm Lộc〉、阮翠〈Thúy Nguyễn〉
​連絡:​Yến Tôn, Nguyễn H. Mai
​電話:​+61 452 488 181, +61 425 845 331
​電郵:​info@DasiraNarada.org

​第1和2級課程上課時間表;
​從星期一,2021年04月19日至2021年04月24日。

​第3級課程上課時間表;
​星期日, 2021年04月25日。

​建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hà Nội, Việt Nam.

2021年3月31日
通 告
提要:在越南河內〈Hà Nội, Việt Nam〉禪堂舉辦第1和2級課程

​獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2021年4月份在越南河內〈Hà Nội, Việt Nam〉禪堂舉辦
第1和2級課程的時間表。

​地址:​495 đường Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc
​quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam
​導師:​阮氏祝〈Nguyễn Thị Chúc〉
​連絡:​范輝煌〈Phạm Huy Hoàng〉
​電話:​(84) 098-354-4360
​電郵:​info@DasiraNarada.org

​第1、2級課程上課時間表;
​從星期一,2021年4月19日至星期六,4月24日。

​建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS