CẢM NGHĨ SAU KHÓA TU HỌC CẤP 6 tại VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

在微妙法行禪安那罕中央禪堂參加
第6級禪修班課後感想
(2017年11月10日 – 11月12日)

我謹獻上銘恩之心予兩位祖師,恩賜機緣予各位門生從四處返回剛竣工的寬敞美觀中央禪堂參加首次舉辦第6級課程。謹感謝兩位掌門師父、各位導師及籌辦組於該3天就訓期間周全關心引導各學員的功德。

BẢN THÂN TÔI ĐÃ HẾT BỆNH NHỜ PHƯƠNG PHÁP THIỀN ĐỊNH VI DIỆU PHÁP HÀNH THIỀN

本身依靠微妙法行禪法門
禪定法解除疾病
頂禮達斯那‧梛羅多祖師,
頂禮第二祖師挪羅多‧瑪克蒂爾,
尊敬的微妙法行禪法門兩位掌門師父及各位導師,
親愛的頭頓禪堂執委會及各位同門,

我是曹氏拾 (Tào Thị Mười),63歲,電話:0126 9964118。現住在巴地頭頓省頭頓市第8坊張功定街236號 (236 Trương Công Định Phường 8 TP Vũng tàu Tỉnh Bà rịa Vũng tàu)。

CĂN BỆNH UNG THƯ BÀNG QUANG ĐƯỢC VI DIỆU PHÁP HÀNH THIỀN CỨU SỐNG.

微妙法行禪法門
救活膀胱癌病患者

頂禮達斯那‧梛羅多祖師,
頂禮第二祖師挪羅多‧瑪克蒂爾,
尊敬的微妙法行禪法門兩位掌門師父及各位導師,
親愛的頭頓禪堂執委會及各位同門,

我是范文貴(Phạm Văn Quý),60歲,電話:01212705188。現住在巴地頭頓省頭頓市第8坊平野街124/8/10號 (124/8/10 Đường Bình Giã Phường 8 TP Vũng tàu Tỉnh Bà rịa Vũng tàu)。

PHÁP MÔN VI DIỆU PHÁP HÀNH THIỀN ĐÃ GIÚP TÔI HẾT 6 CĂN BỆNH VƯỢT QUA CỬA TỬ PHỤC HỒI SỨC KHỎE

微妙法行禪法門幫我
解除六種疾病脫離鬼門關恢復健康
頂禮達斯那‧梛羅多祖師,
頂禮第二祖師挪羅多‧瑪克蒂爾,
尊敬的微妙法行禪法門兩位掌門師父及各位導師,
親愛的頭頓禪堂執委會及各位同門,

我是阮氏明孝 (Nguyễn Thị Minh Hiếu),45歲,電話:01286632468。現住在巴地頭頓省頭頓市第2坊潘珠貞街1C號 (1C Phan Chu Trinh Phường 2 TP Vũng tàu Tỉnh Bà rịa Vũng tàu)。

我分享本身的疾病。

PHÁP MÔN VI DIỆU PHÁP HÀNH THIỀN ĐÃ GIÚP TÔI HẾT BỆNH SUY GAN VÀ UNG THƯ GAN

微妙法行禪法門幫我
解除肝功能衰竭和肝癌

頂禮達斯那‧梛羅多祖師,
頂禮第二祖師挪羅多‧瑪克蒂爾,
尊敬的微妙法行禪法門兩位掌門師父及各位導師,
親愛的頭頓禪堂執委會及各位同門,

我是杜氏蓮 (Đỗ Thị Liên),62歲,電話:01697403001。現住在巴地頭頓省頭頓市第8坊阮曰春街11號 (11 Nguyễn Viết Xuân Lê Hồng Phong Phường 8 TP Vũng tàu Tỉnh Bà rịa Vũng tàu)。

LỜI TRI ÂN

門 生 致 謝

我是高氏淦 (Cao Thị Cam),1955年出生,是福門禪堂第4級門生。

在生活於祖法裡一段時期,微妙法行禪法門給予我留下深刻的感受。

首先,我謹虔誠祝頌功德致予達斯那‧梛羅多祖師,第二祖師挪羅多‧瑪克蒂爾,兩位掌門師父,各位導師,霞姊,慶兄,各位同門兄弟姊妹在我修行道途上這段時間給予我的引導和提攜。

祖師教導,有其身必有病 ….

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS