Lớp học Cấp 1,2 & 3 tại thiền đường Vũng Tàu (Đồi Ngọc Tước), Việt Nam.

MEMORANDUM
Re: Level 1,2 & 3 at Vung Tau (Ngọc Tước Hills) center, Vietnam.

With the authorization of Thầy Cô, Divine Dharma Meditation Headquarters is pleased to announce Level 1 & 2 classes in August 2018 at Vung Tau (Ngọc Tước Hills) Center, Vietnam.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS