Southeast Coast, Vũng Tàu-Đồi Ngọc Tước Center +84 0326 651 565

Center Leader: Pham Thi Bach Thuy (Phone: 0326 651565)

Assistant Center Leaders: Vu Thị Thuy Van (Phone: 0915 816923)
Vuong Thi Doan Dung (Phone: 0369 949729)

Committee Members:
* Team of Administrative Affairs:
Chu Thanh Tan; Nguyen Thi Ngoc Son; Nguyen Thanh Hien

* Team of Treatment Technique:
Pham Ngoc Trien; Cao Thi Thu Lan; Luu Thi Nhat;
Nguyen Thi Lien; Le Thị Ngọc Pho, Vuong Thi Doan Dung

* Team of Accountant Affairs:
Nguyen Thi Bich Van; Tao Thi Muoi

* Team of Member-care:
Do Thi Thai; Truong Thi Minh; Nguyen Thi Dao

Forums: 

Location: 

A9 Lô E
Đồi Ngọc Tước, Vũng tàu, Bà Rịa
Vietnam
10° 29' 51.2772" N, 107° 10' 32.1348" E
VN

Monthly archive