Mekong Delta, Rạch Giá (U50) Center, +84 091-886-5488

Contact:

Center Leader: Ms. Nguyễn thị Hồng Nhãn
Assistant Center Leader: Ms. Nguyễn Thị Hồng Hoa
Assistant Center Leader: Mr. Lê văn Trung.

Phone:

+84 091-886-5488

Email:

hongnhantdrachgia1@gmail.com

Forums: 

Location: 

U50 khu phố 3 đường Trần văn Giàu,
Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Vietnam
10° 1' 17.4252" N, 105° 5' 27.9492" E
VN

Monthly archive