CẢM NGHĨ SAU KHÓA TU HỌC CẤP 6 tại VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

在微妙法行禪安那罕中央禪堂參加
第6級禪修班課後感想
(2017年11月10日 – 11月12日)

我謹獻上銘恩之心予兩位祖師,恩賜機緣予各位門生從四處返回剛竣工的寬敞美觀中央禪堂參加首次舉辦第6級課程。謹感謝兩位掌門師父、各位導師及籌辦組於該3天就訓期間周全關心引導各學員的功德。

PHÁP MÔN VI DIỆU PHÁP HÀNH THIỀN ĐÃ GIÚP TÔI HẾT 6 CĂN BỆNH VƯỢT QUA CỬA TỬ PHỤC HỒI SỨC KHỎE

Divine Dharma Meditation Have Helped Me to Cured All Diseases and Escaped the Gate of Hell.

Honor: Grand master DASIRA –NARADA
2nd Grand Master NARADA –MAHATHERA
Dear Vung Tau Meditation Center, Your fellow members.

LỜI TRI ÂN

門 生 致 謝

我是高氏淦 (Cao Thị Cam),1955年出生,是福門禪堂第4級門生。

在生活於祖法裡一段時期,微妙法行禪法門給予我留下深刻的感受。

首先,我謹虔誠祝頌功德致予達斯那‧梛羅多祖師,第二祖師挪羅多‧瑪克蒂爾,兩位掌門師父,各位導師,霞姊,慶兄,各位同門兄弟姊妹在我修行道途上這段時間給予我的引導和提攜。

祖師教導,有其身必有病 ….

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS