Lớp học Cấp 3 tại Thiền đường Trung ương Úc Châu

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại Thiền đường Trung ương Úc Châu

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương Anaheim thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 05
năm 2023 tại Thiền đường Trung ương Úc Châu.

Địa chỉ : 3 Holmes Road , MINTO
NSW 2566 Australia

Giảng Huấn: Đương Chu & Phượng Đoàn
Lộc Phạm & Thúy Nguyễn

Liên lạc: Hoàng Linh Phạm
Phone: + 61 417 224 826
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 28 tháng 05 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Vĩnh Hưng, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Vĩnh Hưng, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 03 năm 2023 tại thiền đường Vĩnh Hưng, Việt Nam.

Địa chỉ : đường Đốc Binh Kiều khu phố Rạch Bùi,
thị trấn Vĩnh Hưng, Tỉnh Long An, Việt Nam

Giảng Huấn: Võ Thị Kim Sang
Liên lạc: Vũ Ngọc Bần
Phone: + (84) 982 847 268
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 20 tháng 03 đến thứ Bảy, 25 tháng 03 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Edmonton, Canada.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Edmonton, Canada.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 04 năm 2023 tại thiền đường Edmonton, Canada.

Địa chỉ : 12402 90 St. Edmonton,
AB, CANADA

Giảng Huấn: Trần Bạch Vân

Liên lạc: Trương Thương
Phone: (780) 952-7227
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai, ngày 10 tháng 04 đến Thứ Bảy, ngày 15 tháng 04 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân An F3, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân An F3, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 04 năm 2023 tại thiền đường Tân An F3, Việt Nam.

Địa chỉ : Số 40/31 Đường Nguyễn Thông, Phường 3,
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Quốc Khánh

Liên lạc: Nguyễn Thị Cẩm
Phone: (84) 097 721 9969
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 17 tháng 04 đến thứ Bảy, 22 tháng 04 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại Nhóm thiền Cầu Kè, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Nhóm thiền Cầu Kè, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 04 năm 2023 tại Nhóm thiền Cầu Kè, Việt Nam.

Địa chỉ: ấp Trà Kháo, xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè,
tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Giảng Huấn: Dương Thị Khiếm
Liên lạc: Trần Ngọc Thơi
Phone: (84) 0392 215 331
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 17 tháng 4 đến thứ Bảy, ngày 22 tháng 04 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Seattle.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Seattle.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 05 năm 2023 tại thiền đường Seattle.

Địa chỉ : 4315 South Holly Street,
Seattle, Washington 98118, USA

Giảng Huấn: Norman Law, Susan Lương,
Vương Kim Thủy, Ông Đông, Ông Chánh

Liên lạc: Ông Đông
Phone: (206) 355-4976
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 08 cho đến thứ Bảy, 13 tháng 05 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hong Kong

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hong Kong.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 03 & 04 năm 2023 tại thiền đường Hong Kong.

Địa chỉ : Unit 511, 5/F,Tai Shing Factory Bldg,No,273-279
Un Chau Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, H.K.

Giảng Huấn: Li Wai Ming, Or Wai Ching

Liên lạc: Law Siu Chun
Phone: +852 6360 3461
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 27 tháng 3 đến thứ Bảy ngày 01 tháng 4 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Western Sydney, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Western Sydney, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 03 năm 2023 tại thiền đường Western Sydney, Úc Châu.

Địa chỉ : Level 1 5A/291-303 The Horsley Drive,
Fairfield NSW 2165 Australia

Giảng Huấn: Lộc Phạm & Thúy Nguyễn
Liên lạc: Lê Quang Huyện & Bùi Thị Kim Anh
Phone: 0404382998 & 0425005088
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai, ngày 20 tháng 03 năm 2023 đến ngày 25 tháng 03 năm 2023.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS