Lớp học Cấp 3 tại Thiền đường Sa Đéc, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại Thiền đường Sa Đéc, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 02 năm 2021 tại Thiền đường Sa Đéc, Việt Nam.

Địa chỉ : 427a Trần Hưng Đạo, Khóm 3, phường 1,
thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Quốc Khánh
Liên lạc: Nguyễn Thị Mai
Phone: (+84) 091 875 0167 – 083 217 6053
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 28 tháng 02 năm 2021.

Chấp Thuận thành lập thiền đường Hải Hà, Việt Nam.

THÔNG BÁO
V/v: Chấp Thuận thành lập thiền đường Hải Hà, Việt Nam.
Trước đây, Thầy Cô đồng ý cho lập nhóm sinh hoạt thiền định để dần dần định hình, đến nay môn sinh ở Hải Hà đã trải qua thời gian thử thách, đồng thời duy trì phát triển mở ra thêm các lớp tu học, hội đủ môn sinh để dựng nên thiền đường mới.

Nay, qua thỉnh nguyện thư, Thầy Cô cho phép thành lập thiền đường Hải Hà để sinh hoạt tu tập ở địa chỉ:
P3002B Tân việt Tower, Đức Thượng,
Huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ban Chấp Hành Thiền đường Hải Hà:
Trung tâm trưởng: Nguyễn Thị Mai Hòa ĐT: 0868 071 263 & 0913 791 357
Trung tâm phó: Trần Huy Công ĐT: 0977 112 991
Trần Huy Nam ĐT: 0913 791 357

Quyết định bổ nhiệm Ban Chấp Hành Thiền đường Trung Sơn

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm Ban Chấp Hành Thiền đường Trung Sơn

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Trung Sơn. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Trung Sơn phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm Ban Chấp hành mới của thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Trung Sơn đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Uông Bí, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Uông Bí, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 01 năm 2021 tại Thiền đường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Địa chỉ : xóm 03, thôn Thượng Thông,
xã Phạm Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều,
tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Thị Hậu
Liên lạc: Phạm Hùng Vương & Trần Quốc Việt
Phone: +84-396 795 180 và 0912 356 428
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Sa Đéc, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Sa Đéc, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 02 năm 2021 tại Thiền đường Sa Đéc, Việt Nam.

Địa chỉ : 427a Trần Hưng Đạo, Khóm 3, phường 1,
thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Quốc Khánh
Liên lạc: Nguyễn Thị Mai
Phone: (+84) 091 875 0167 – 083 217 6053
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 22 tháng 02 đến thứ Bảy, 27 tháng 02 năm 2021.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS