Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Trung Sơn, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Trung Sơn, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 07 năm 2024 tại Thiền đường Trung Sơn, Việt Nam.

Địa chỉ : Số 15, đường 1E, khu Trung Sơn, Xã Bình Hưng,
Huyện Bình Chánh, TP. HCM, Việt Nam (sát Quận 1, 5, 7, 8)

Giảng Huấn: Võ Thị Ngọc Nga
Phụ tá GH: Trần Minh Thái, Trịnh Huệ Khanh

Liên lạc: Nguyễn Văn Cam
Phone: (84) 0908 185 369
Email: info@DasiraNarada.org

Quyết định bổ nhiệm Trung tâm trưởng, Trung tâm phó Thiền đường Tân An

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm
Trung tâm trưởng, Trung tâm phó Thiền đường Tân An

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Tân An. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Tân An phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm Trung tâm trưởng và Trung tâm phó của thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Tân An đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Trung tâm trưởng: Bùi Đức Tịnh Mb: 0908 478 463
Trung tâm phó: Nguyễn Kim Phượng Mb: 0909 182 731
Nguyễn Văn An Mb: 0907 633 347
Ủy viên: Nguyễn Vân Thảo, Phạm Thị Bích Nga, Châu Quang Sách,
Đặng Huỳnh Hoa, Trương Thị Gương.

Lớp học Cấp 4 & 5 & 6 tại Mã Lai.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 4 & 5 & 6 tại Mã Lai.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 4 & 5 & 6 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 05 & 06 năm 2025 tại Mã Lai.

Địa đểm dự kiến : Royale Chulan Hotel – Seremban (Malaysia)
Mẫu đăng ký lớp học : Sẽ gửi sau.

1/ Ngày đến cho Giảng huấn, Phụ lớp và Môn sinh học Cấp 6:
Thứ Tư, ngày 21 tháng 05 năm 2025.

2/ Cấp 6: Thứ Năm, ngày 22 tháng 05 đến Thứ Bảy, ngày 24 tháng 05 năm 2025.

3/ Môn sinh học Cấp 6 trả phòng & Môn sinh học Cấp 5 nhận phòng:
Chủ Nhật, ngày 25 tháng 05 năm 2025.

Northeast, Quảng Ninh - Hồng Thái Center, +84 0985 618 888

We have approved the Center Leaders and Administrative members which were elected by the center members as follow:

Center Leader: Tran Van Tung Mb: 0985 618 888
Assistant Center Leader (General affairs):
Le Van Nhan Mb: 0906 025 668
Assistant Center Leader (Personel affairs):
Le Dình Bong Mb: 0989 555 145
Finance: Ngo Thi Quyen
Commissioner: Nguyen Thi Sac

Chấp Thuận thành lập thiền đường Hồng Thái, Việt Nam.

THÔNG BÁO
V/v: Chấp Thuận thành lập thiền đường Hồng Thái, Việt Nam.
Trong tinh thần phát triển, nhằm mục đích truyền bá VDPHT cho mọi người chung hưởng, Thầy Cô cho phép thành lập Thiền đường Hồng Thái để sinh hoạt tu tập ở địa chỉ:
Xóm 03, thôn Thượng Thông, xã Hồng Thái Đông,
Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm Trung tâm trưởng và Ban chấp hành của thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Hồng Thái đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Vĩnh Hưng.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Vĩnh Hưng.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Vĩnh Hưng. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Vĩnh Hưng phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm ban chấp hành nhóm thiền kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Vĩnh Hưng đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Trung tâm trưởng: Nguyễn Trung Can Mb: 0917 691 498
Trung tâm Phó: Trần Văn Đảnh Mb: 0906 844 577
Huỳnh Văn Sáng Mb: 0918 897 954
Nguyễn Thị Thu Vân Mb: 0388 287 403

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Toronto, Canada.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Toronto, Canada.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 06 năm 2024 tại thiền đường Toronto, Canada.

Địa chỉ : 2326 Sheppard Ave W.
Toronto, Ont. Canada

Giảng Huấn: Chiêm Ái Dung & Lưu Khoa
Liên lạc: Chiêm Ái Dung (Lisa) & Thường Kim
Phone: (416) 623-6648 & (416) 728 6459
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 24 tháng 06 đến thứ Bảy, 29 tháng 06 năm 2024.

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại Thiền đường Montreal, Canada.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại Thiền đường Montreal, Canada.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 06 năm 2024 tại thiền đường Montreal, Canada.

Địa chỉ : 2670A rue Jarry est Montreal,
Quebec H1Z 2C2, Canada

Giảng Huấn: Bunkorn Yun
Liên lạc: Le Hanh
Phone: 514 573 1558
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 17 tháng 06 đến thứ Bảy, 22 tháng 06 năm 2024.

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 23 tháng 06 năm 2024.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS